RSS

Výbor BaO

Predseda Basketbalového oddielu:

Mgr. Branislav Orth

Výbor:

Mgr. Peter Ondruš

Ing. Radovan Gajdár

Ing. Pavol Oreský