RSS

Všeobecné informácie

Implementácia webovej stránky

Implementáciu a programovanie webovej stránky má na starosti spoločnosť OXIDE, s.r.o. 

Redakčný systém vrátane všetkých prvkov (výnimku tvoria len externé aplikácie a aplikácie šírené pod GNU/GPL licenciou) je výhradne dielom OXIDE, s.r.o. a vzťahuje sa naň autorské právo. Akákoľvek manipulácia s jednotlivými prvkami je bez predošlej dohody výslovne zakázaná! 


Dodávateľ informačného systému neručí za obsahovú časť stránky a ani za potenciálne mylné informácie, uvádzané na webovej stránke www.strojarmalacky.sk