RSS

2 percentá

Oddiel JUDO ďakuje všetkým, ktorí v minulosti prispeli 2% z daní na činnosť nášho oddielu a obraciame sa na Vás opäť so žiadosťou pri získaní 2% z daní z príjmov pre našu činnosť. Medzi naše priority patrí práca s mládežou a reprezentácia mesta na celoslovenskej úrovni ako aj v zahraničí.

V prípade záujmu venovať svoje 2 percentá na podporu džuda v Malackách ma neváhajte kontaktovať!!!               

                                    na tel.        0905413780

                          alebo e-mail         judo.malacky@orangemail.sk

Vopred všetkým darcom ďakujeme

                                                          predseda oddielu Ing. Ján Kunštek