RSS

Čo je JUDO

Čo je to judo?

Judo môže byť chápané ako zaujímavý šport, umenie, rekreačná či spoločenská aktivita, kondičný program, spôsob sebaobrany alebo výkonnostný šport, čo poskytuje jeho priaznivcom široké možnosti sebarealizácie v každom veku. Nezanedbateľnou výhodou hovoriacou v prospech juda je aj nízka finančná náročnosť tohto športu, možnosť tréningov počas celého roka.

Hoci je pôvod juda v ďalekom Japonsku a nie je natoľko divácky atraktívne, za posledné polstoročie získal tento šport vďaka príťažlivosti svojich tréningových metód takmer masové rozšírenie a má 6 miliónov registrovaných cvičencov vo všetkých krajinách sveta. O jeho popularite a význame najlepšie svedčí aj to, že ako jediné z východných bojových umení je aj na programe olympijských hier.

Judo ako šport vzniklo v Japonsku vyčlenením určitých techník z viacerých bojových umení, najmä JU Jutsu. Osobnosťou, ktorá zohrala pri vzniku Judo najväčšiu úlohu, bol profesor Jigoro Kano. Darí sa mu povýšiť fyzický aspekt tréningu na úroveň intelektuálnej a morálnej výchovy, čím v podstate vytvoril vlastnú školu bojového umenia. Nazval ju Kudokan a začal v nej vyučovať vlastný systém JiuJitsu, ktorý nazval Judo.

Niektoré pramene považujú za vznik judo rok 1882, ide však len o orientačný dátum, pretože počas nasledovných desaťročí stále dochádzalo k procesu objavovania, osvojovania, vznikania, rozvoja, zanikania a opätovného vznikania jednotlivých techník. K ustáleniu jednotlivých súčastí judo do podoby , v akej ich poznáme dnes dochádza až v tridsiatich rokoch 20. storočia.

 

Stručné pravidlá JUDA

 

Cieľom zápasu v jude je previesť na zápasovej ploche tatami na súperovi niektorú z techník boja v postoji (HOD SÚPERA NA CHRBÁT) alebo na zemi (DRŽANIE – 25 sekúnd, ŠKRTENIE, PÁČENIE – vzdanie súpera, poklepaním na tatami,alebo súpera) a dosiahnuť tak celý bod, tzv. ippon, ktorým končí zápas pred časovým limitom.

Ak ippon nie je dosiahnutý, zápasí sa na čistý čas (2-5 min) pričom rozhodca boj riadi pokynmi hajime (začnite) a mate(čakajte).

Okrem ipponu sú pretekári hodnotení ešte nižšími oceneniami wazari, yuko.

.
HODNOTENIA TECHNÍK SA NESČÍTAVAJÚ a jedno vyššie hodnotenie je viac ako ľubovoľný počet nižších (výnimkou sú 2 wazari, ktoré znamenajú ippon).

Za porušenie pravidiel sa udeľujú ľahké tresty tzv. shido (najčastejšie pasívny štýl boja, vykročenie zo zápasiska). SHIDO SA SČÍTAVAJÚ, takže 1. trest = koka,  2. trest = yuko, 3. = wazari, 4. = ippon pre súpera. Výnimočne je pretekár trestaný za hrubé porušenie pravidiel diskvalifikáciou - hansoku make

.

Stupne technickej vyspelosti   KYU

KYU
- udeľuje sa po splnení podmienok predpísaných na daný stupeň KYU (čl. 17) a zaplatení predpísaného poplatku


6.KYU - (ROKUKYO) - biely pás so žltými koncami

Nage waza:
- O goši
- O soto gari

Katame waza:
- Kesa gatame

Základné pohybové znalosti:
- kotúle vpred, vzad
- Ukemi (pády)
- uširo ukemi - pád vzad
- joko ukemi - pád na bok
- mae ukemi - pád vpred
- pád vpred kotúľom cez ruku
- Šisei - postoj a držanie tela
- Kumikata - úchop
- Rei - pozdrav


5.KYU - (GO KYO) - žltý pás

Nage waza:                       Katame waza:
Uki goši                             Makura kesa gatame
Koši guruma                       Kata gatame
Ipon seoinage                    Uširo kesa gatame
Sasae curikomi aši              Kamišiho gatame
Ko soto gari                       Tatešiho gatame
                                        Jokošiho gatame
Základné znalosti:
- Kuzuši - vychýlenia
- Ukemi - pády
- pravidiel juda
- poznať pojmy Hadžime, Soremade, Mate, Osaekomi, Toketa.


4.KYU - (ŠI KYO) - oranžový pás

Nage waza:                      Katame waza:
Morote seoinage                Kuzure kesa gatame
Eri seoinage                      Kuzure Kamišiho gatame
Harai goši                         Kuzure jokošiho gatame
O uči gari                          Kuzure Tatešiho gatame
Ko uuči gari                       Kata žuži žime
De aši harai                       Nami žuži žime
Curikomi goši                    Gyaku žuži žime
                                       Ude hišigi žuži gatame
Základné znalosti:
- Renraku waza - kombinácie
- Gaeši waza - protiútoky
- Tandoku renšú - nácvik techník bez súpera
- Učikomi - nácvik vo dvojiciach
- Joko suko geiko - nácvik techník za pohybu a s hodom

3.KYU - (SAN KYO) - zelený pás

Nage waza:                    Katame waza:
Tai otoši                         Okuri eri žime
Aši guruma                     Hadaka žime
Uči mata                         Kata ha žime
Hiza guruma                   Kata te žime
Okuri aši barai                Morote žime
Ko soto gake                  Ude garami
Tomoe nage                   Ude hišigi ude gatame
                                     Hiza gatame
Ďalšie znalosti:
Presná znalosť pravidiel juda.
Renraku waza 3 techniky
Geaši waza 3 techniky
Úniky z Katame waza 3 techniky


2.KYU - (NI KYO) - modrý pás

Nage waza:                     Katame waza:
Hane goši                        Aši gatame žime
Hane maki komi               Vaki gatame
Harai curi komi aši            Hara gatame
Kata guruma                    Sankaku osaekomi
Uširo goši                        Uki gatame (držanie z páky)
Soto maki komi
Sumi gaeši
O guruma

Ďalšie znalosti:
Renraku waza  5 techník
Geaši waza  5 techník
Úniky z Katame waza  5 techník
Sebaobrana na princípoch juda  5 techník


1.KYU - (IK KYO) - hnedý pás (vek minimálne 15 rokov)

Nage waza
Joko otoši Curi goši
O soto otoši Tani otoši
O soto guruma Joko guruma
Ucuri goši Uki otoši
Sukui nage

Ďalšie znalosti:
Renraku waza 10 techník
Gokyo No Kaisetsu waza 5 techník
Katame waza 5 techník
Geaši waza 5 techník
Sebaobrana 10 techník
Študium Nage no kata (základné poznatky zo všetkých 5 skupín)