RSS

Iné otázky

Nie je judo zdraviu škodlivé?
Mládežnícke judo nie je o nič viac nebezpečné ako iné športové aktivity. Zranenia v žiackych kategóriách sú veľmi zriedkavé, bohužiaľ, ako pri každej pohybovej aktivite, nedajú sa úplne vylúčiť. Na rozdiel od neorganizovaného športovania a hier prítomnosť trénerov pomáha toto riziko minimalizovať. Judo všestranne rozvíja všetky telesné partie čo jednoznačne pomáha fyzickému vývoju mladého človeka.

Čo znamenajú výrazy Uke a Tori?
Pri nácviku a vysvetľovaní techník sa používajú označenia Tori a Uke. Tori je ten, kto vykonáva (záverečnú) techniku; Uke je ten, ktorý techniku "prijíma". 

Pri jude sa používa aj škrtenie a páčenie, nie je to nebezpečné?
V športovom jude u vyšších vekových kategórií sa v boji na zemi používajú techniky páčenia na lakťový kĺb (kansetsu waza). Lakťový kĺb bol vybraný preto, že je pevný a má veľmi nízky prah bolesti, takže zranenia spôsobené pri páčení sa prakticky nevyskytujú.
Techniky škrtení (žime waza) nie sú zamerané na obmedzenie prívodu kyslíka, ale stlačenie tepien, takže ich účinok nie je zdraviu škodlivý a k úrazom pri týchto technikách neprichádza.

Čo znamenajú farby opaskov?
Farba opasku (obi) určuje technický stupeň cvičenca. Technické stupne sú rozdelené na tzv. KYU, žiacke stupne: 6. až 1. kyu a DAN, majstrovské stupne: 1. až 10. dan.