RSS

O nás

Pred rokom 1994 oddiel džuda pod vedením viacerích trenérov striedavo existoval a zanikal. Jeho činnosť sa zameriavala prevážne na kondíciu a jeho členovia neprekročili hranice mesta Malacky.

Zakladateľom novodobého džuda v Malackách, zameraného v prvom rade na techniku džuda je MUDr. Magda Suchánková - sedemnásobná majsterka SR.

 JUDO – club“ v Malackách založila 1.10.1994   v tom čase členka JUDO klubu Patrónka Bratislava (od r. 1987), aktívna reprezentantka Slovenska. Medzi jej najvýznamnejšie úspechy patrí reprezentácia Slovenska na Majstrovstvách Európy (r. 1995) a akademických Majstrovstvách sveta (r. 1998), je viacnásobná majsterka Slovenska.

Vtedy absolventka Malackého Gymnázia, ktorú neprijali na Lekársku fakultu UK, ošetrovateľka v NsP Kramáre Bratislava sa rozhodla, že svoje skúsenosti vo voľnom čase začne odovzdávať deťom. Výber adeptov spravila na 1. ZDŠ v Malackách - prihlásilo sa 10 detí vo veku 7 až 9 rokov, na ktorých začala zúročovať svoje poznatky a skúsenosti a oficiálne predstavila na pôde TJ Strojár Malacky oddiel JUDO. Od tejto chvíle sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho oddielu. Naďalej sa zúčastňovala turnajov a súťaži.  

V súčastnosti je hlavnou trenérkou.

Práca v našom oddieli je zameraná v zmysle plánu práce na dve hlavné úlohy:

-   rozvoj pohybovej kultúry cvičencov

-   výkonnostný rast pretekárov oddielu

Tréningy prebiehajú v dvoch skupinách:

-   skupina malých    - prípravkárov

                              - žiakov - mini, mladší a starší

-   skupina veľkých    -dorastenci a juniori

 

- Skupinu prípravkárov, tvoria cvičenci ktorí sa prihlásili na judo, na základe náborových ukážok v októbri. Cielom tejto skupiny je rozvinúť pohybovú kultúru, zvýšiť fyzickú kondíciu, a zvládnuť základné techniky džuda do januára tak, aby aspoň 80% z nich úspešne absolvovalo skúšky technickej vyspelosti na 6. kyu a mohli byť zapojení do súťaže. Trénujú dvakrát týždenne,

- Skupinu žiakov tvoria cvičenci ktorí sú už nositeľmi 6., 5. a 4. kya (žltého až oranžového opasku) a majú za sebou už aj prvé zápasy, všetci sú v žiackej vekovej kategórii. Cieľové zameranie tejto skupiny je zvýšiť pohybovú kultúru, fyzickú kondíciu, získať zápasové skúsenosti a zvládnuť chvaty na 4. príp. 3. kyu.

 

- Skupinu dorastencov a starších tvoria pretekári ktorí trénujú džudo minimálne 4. rok. Ích cieľové zameranie je zvýšiť zápasovú výkonnosť a fyzickú kondíciu. Základ tejto skupiny tvoria pretekári ,ktorí už majú dostatok skúseností a takisto aj nie málo úspechov.

Čo ponúkame

Naši najlepší jednotlivci

Sumár úspechov

SUMÁR ÚSPECHOV ODDIELU DŽUDA:

ROK

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Celkom umiestnení

Počet súťaží

1995

1

1

2

4

1

1996

11

16

9

36

8

1997

27

24

17

68

13

z toho MSR

2

1

 

 

 

1998

31

27

24

82

13

z toho MSR

2

 

2

 

 

1999

28

26

22

76

22

z toho MSR

1

1

3

 

 

2000

20

28

19

67

19

z toho MSR

3

 

4

 

 

2001

40

34

38

112

30

z toho MSR

3

 

3

 

 

2002

38

53

50

141

26

z toho MSR

 

3

2

 

 

2003

17

38

50

105

28

z toho MSR

2

2

1

 

 

2004

24

31

38

93

23

z toho MSR

2

 

4

 

 

2005

40

42

42

124

26

z toho MSR

5

1

3

 

 

2006

31

41

31

103

20

z toho MSR

1

7

5

 

 

2007

1

4

3

3

7

z toho MSR

1

3

3

 

 

2008

7

12

10

29

13

z toho MSR

2

 

 

 

 

2009

13

13

9

35

14

z toho MSR

1

2

 

 

 

Celkom:

329

390

364

1083

263

z toho MSR

25

20

30

75