RSS

Rodičia na tréningu

Rodičia na tréningu
Pozorovanie tréningov
Rodiča sa môžu počas tréningov zdržiavať vo vyhradenom priestore dojo/telocvične (balkón), v žiadnom prípade by však nemali zasahovať do tréningu – napomínať svojho syna/dcéru, hlasno povzbudzovať, klásť otázky trénerovi a pod. Otázky týkajúce sa tréningu a iné otázky konzultovať s trenérmi po skončení tréningu
V prípade výkladu trénera by sa rodičia mali zdržať vzájomného rozhovoru, aby nerušili tréning.

Využitie vybavenia dojo rodičmi
Rodičia, ktorí sú registrovaní členovia oddielu (viď. Členské poplatky/Rodičovské oddielové členstvo) môžu po dohode s trénerom počas tréningu detí absolvovať rozcvičku spolu s cvičencami a využívať posiľovacie zariadenia v dojo/telocvični, tak aby neprekážali ostatným v tréningu.

Iné aktivity
Čas, ktorý trávi cvičenec na tréningu môžu rodičia stráviť aj návštevou niektorého z nasledovným zariadení nachádzajúcich sa v blízkosti telocvične:
Fitcentrum, plaváreň v ŠH Malina (100 m); Obchodné domy Billa, Lídl, Nay (500 m); Kaviareň Cafe 23 (20 m).

 

Späť