RSS

Zásady správania sa v dojo

Zásady správania sa v dojo/telocvični

 • Počas tréningu by cvičenec nemal opúšťať tatami/žinenku, v prípade nutnosti môže požiadať o uvoľnenie trénera.

 • Na tele či odeve cvičenca by nemali byť žiadne kovové alebo tvrdé predmety (náhrdelníky, náramky), aby nedošlo k zraneniu či k poškodeniu veci. V prípade väčších náušníc ich pred tréningom doporučuje zložiť alebo prelepiť leukoplastom.

 • Cvičenec má dbať pokynov trénera a nesmie krikom, pohybmi či inak narušovať tréning.

 • Na tréning je možné so sebou priniesť nápoj (bezbublinkovú minerálku, čaj a pod.), je ho možné piť len mimo tatami.

 • Počas tréningu nie je dovolené telefonovať, mobilné telefóny je potrebné vypnúť.

 • Na tréningu sa nesmie žuvať žuvačka (hrozí nebezpečenstvo zabehnutia).

 • Na tréning nie je vhodné nosiť cenné veci, ak cvičiaci má so sebou niečo cenné, mal by si cennosti zobrať so sebou do dojo/telocvične a nenechávať ich v šatni.


Hygiena

 • Cvičencom je k dispozícii dievčenská a chlapčenská šatňa .

 • Cvičenec judo by mal prichádzať na tréning čistý, dlhé vlasy by mali byť zviazané do pútca.

 • Veľkú pozornosť treba venovať ostrihaniu nechtov nakrátko, pretože dlhé nechty môžu viesť k poškrabaniu súpera, alebo ešte častejšie, pri tréningu dôjde k ich bolestivému odlomeniu.

 • Cvičenec môže opustiť tatami/telocvičňu len v prezuvkách, v žiadnom prípade by nemal prechádzať z dojo/telocvične do šatne či toaletu naboso. Vhodné sú umelohmotné prezuvky.

 

  Späť