RSS

V. Memoriál Jakuba Habudu

IV. VC Malaciek a V. Memoriál Jakuba Habudu v JUDO zo dňa 19.9.2009.

 

        V poradí piata súťaž v džude pod názvom Memoriál Jakuba Habudu a VC Malaciek, venovaná pamiatke nádejného džudistu, ktorý pred šiestimi rokmi tragicky zahynul sa konala v sobotu 19.9.2009 v ŠH Malina. Tu sa stretlo 131 džudistov (32 dievčat a 99 chlapcov) zo 17 oddielov -1 oddiel z Maďarska z družobného mesta Albertirsa, 4 oddiely z Česka – Sokol Kostice, JUDO Břeclav, Kroměříž, Tvrdonice a 12 oddielov zo Slovenska – Sokol Bratislava, Slávia Bratislava, Martin, Považská Bystrica, Pezinok, Kolárovo, Rimavská Sobota, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Prievidza.

            Súťaž otvoril predseda oddielu Ján Kunštek. Nasledoval príhovor primátora mesta Jozefa Ondrejku a samozrejme aj hlavného rozhodcu zo SZJ Michala Donera.

            Náš oddiel bol zastúpený len štyrmi súťažiacimi. Ďalší členovia oddielu sa postavili na žinienky v úlohách rozhodcov a ostatní mali zadelené úlohy v organizačnom poli.

Za náš oddiel sa zúčastnili štyria súťažiaci. Vôbec prvý krát sa postavil na „súťažnú“ žinienku Filip Nikolas Parák – bez umiestnenia, skúsenejší Lukáš Piffko – ktorý nesklamal a umiestnil sa na 2.mieste, Marek LukáčekLukáš Kura –skončili na nebodovaných miestach.

Napriek nízkej účasti našich vlastných členov (chorobnosť) pre ktorých vekovú kategóriu bola súťaž organizovaná bola zo strany vedenia oddielu, ako aj vedení súťažiacich družstiev, vyslovená spokojnosť s celkovým priebehom a úrovňou súťaže. Najväčšia vďaka patrí p.Pavlovi Habudovi – otcovi zosnulého Jakuba bez ktorého by sme si nevedeli predstaviť túto súťaž.

Finančné náklady na súťaž boli hradené z prípevkov sponzorov, príspevku mesta a z vlastných zdrojov. Všetkým darcom ďakujeme.

 

Foto: Stanislav Osuský