RSS

Akcie 2010

Letné tréningové stretnutia v Zámokom parku

  Počas letných prázdnin sa členovia nášho oddielu stretávali v Zámockom parku, kde hravou formou rozvíjali a udržiavali svoju kondíciu a zažili príjemné chvíle spoločného oddychu.            

 

  Ďalšie  foto  TU

 

 

Medzinárodný letný výcvikový tábor žiakov a dorastencov KOLÁROVO

    V dňoch 16.8.2010 - 21.8.2010 sa členovia nášho oddielu zúčastnili výcvikového tábora v Kolárove. Na tomto sústredení sa zúčastnili tiež športovci z Maďarska, Rumunska, Česka a samozrejme zo Slovenska.

Tréningy prebiehali dvojfázovo pod vedením skúsených trenérov zo zúčastnených oddielov so zameraním na zvládnutie techník judo. V   relaxsačnej časti sústredenia si mohli prítomní oddýchnúť pri atletike, futbale, športových hrách a na kúpalisku.

Naši športovci tu stretli nových kamarátov a získali cenné skúsenosti.

     Ďalšie foto TU

 

Večerný beh zdravia

      V piatok 10.9.2010 sme sa zúčastnili Večerného behu zdravia - Behu vďaky SNP.  Z oddielu sa zúčastnilo desať členov. Okrem únavy si väčšina odniesla aj vecné odmeny, ktoré vyhrali v tombole.

    Výborne reprezentoval náš oddiel Mirko Koričár, ktorý vo svojej kategórii dobehol na 3. mieste a Soňa Kunšteková, ktorá sa umiestnila na 2. mieste vo svojej kategórii.

            Ďalšie foto TU