RSS
Pozývame vás
Nie je pripravený žiadny zápas
Vyhľadávanie

Skúšobný poriadok KYU

  • 8.kyu (biely pás + žlté konce)

Taykyoku džodan I.
Taykyoku čudan I.

  • 7.kyu (žltý pás)

Taykyoku džodan II.
Taykyoku čudan II.

  • 6.kyu (žltý pás + oranžové konce)

Taykyoku kake uke I.
Taykyoku gedan I.

  • 5.kyu (oranžový pás)

Taykyoku kakeuke II.
Taykyoku gedan II.

  • 4.kyu (zelený pás)

Taykyoku mavaši uke I.
Geki sai dai I.

  • 3.kyu (modrý pás)

Geki sai dai II.
Taykyoku mavaši uke Il.
Sanchin (postup)

  • 2.kyu (hnedý pás)

Sanchin
Tensho (postup)

  • 1. kyu (hnedý pás)

Sanchin, Tensho
Saifa (postup)