RSS
Pozývame vás
Nie je pripravený žiadny zápas
Vyhľadávanie

Zasadnutia výboru TJ

Zasadnutia výboru TJ Strojár Malacky

sa konajú v kancelárii TJ,

Sasinkova 73, Malacky

pravidelne druhý pondelok v mesiaci o 18 00 hod.