RSS
Pozývame vás
Nie je pripravený žiadny zápas
Vyhľadávanie

História

2011 - Vybudovanie nového oplotenia s výraznou pomocou príspevkovej organizácie mesta AD HOC.

        - Tréningy mládeže a detí pokračovali v našom klube pod kvalitným vedením Alžbety Gelingerovej, Michala Gelingera a Petra Ondroviča. Dopĺňali ich Patrik Lapin a Mária Uhrová.

        - Do súťaže družstiev nastúpilo družstvo mužov a družstvo seniorov nad 45 rokov. Muži zostúpili do II.triedy v Bratislavskom regióne.

        - Klub usporiadal tenisové turnaje pre staršie a mladšie žiactvo, a pre deti do 9 rokov. Riaditeľom turnajov bol Pavol Gelinger.

        - Víťazom Memoriálu Ladislava Petrivalského, turnaja pre domácich tenistov, sa stal Patrik Lapin.

        - Víťazom turnaja pre neregistrovaných tenistov s názvom Novera Cup sa stal Igor Matúšek.

2005-2010 - bude doplnené

2004 - "A" tímu mužov sa nepodarilo vyhrať v 2. slovenskej lige ani jeden zápas v tejto, a ani v predchádzajúcej sezóne. Nevýhoda bola v tom, že domáce stretnutia sa museli odohrať na dvorcoch TK Zohor, pretože počet dvorcov v Malackách nebol pre ligu postačujúci.

        - L.Petrivalský dosiahol dve turnajové víťazstvá v kategórii seniorov 50+, Ladislav Čas zase triumfoval na domácom turnaji v kategórii 35+

        - A.Gelingerová zvíťazila na dvoch turnajoch starších žiačok vrátane domáceho, P.Lapin na jednom turnaji starších žiakov. Obidvaja okrem týchto víťazstiev dosahovali veľmi dobré výsledky aj na ostatných turnajoch.

        - v Malackom rebríčku si najlepšie počínal Boris Bogdalík, ktorý sa stal víťazom už ôsmykrát. Klub mal v tomto roku 79 členov.

2003 - na turnajoch seniorov dosahoval veľmi dobré výsledky Ladislav Petrivalský (štvrťfinále na Majstrovstvách Slovenska v kategórii 50+) a tiež Ľuboš Čepka

        - z mladších žiačok bola na turnajoch najúspešnejšia Alžbeta Gelingerová, ktorá v celoštátnom rebríčku skončila na 52.mieste, ale darilo sa aj Márii Uhrovej, ktorá získala turnajový titul v Devínskej N.V.; z mladších žiakov bol zase úspešný Patrik Lapin, ktorý vyhral turnaj v Hodoníne a v konečnom Slovenskom rebríčku sa umiestnil na 40.mieste

        -  okrem Ing. Jána Gelingera tvoril 3-členný výbor klubu ešte Boris Bogdalík a Rastislav Janko; správcovské a údržbárske činnosti na kurtoch vykonával Ladislav Petrivalský; koordináciu mládežníckych družstiev zabezpečoval Ing.Pavol Gelinger

2002 - v súťaži MBR hralo päť družstiev vrátane nového družstva veteránov 35+, ktoré vybojovalo postup z II. do I.triedy MBR

        - družstvo mužov "A" dosiahlo zatiaľ najväčší úspech, keď vyhralo I.triedu a prvýkrát postúpilo do 2. slovenskej ligy; hráči: Rastislav Janko, Boris Bogdalík, Juraj Kachút, Ján Gelinger, Radoslav Korbel, Radovan Dobrovodský; spomenutý tím získal ocenenie aj od TJ Strojáru Malacky

        - Patrikovi Lapinovi sa darilo na turnajoch mladšieho žiactva; Juraj Kachút sa stal víťazom domáceho Malackého rebríčka

        - v tenisovom oddieli boli aktívni títo tréneri: I.Čirka, R.Janko, B.Bogdalík, P.Veruzáb, M.Gelinger, H.Uhrová, v ďalšom roku sa k nim pridali aj K.Klímová a K.Harmatová

2001 - do súťaže MBR boli prihlásené štyri družstvá, z toho jedno družstvo mladších žiačok, ktoré bolo medzi ocenenými tromi najúspešnejšími kolektívmi v Telovýchovnej Jednote Strojár Malacky; zloženie družstva: Nikoleta Vismeková, Mária Uhrová, Alžbeta Gelingerová

        - klub usporiadal štyri oficiálne turnaje STZ v kategóriách muži, dorastenci, mladšie žiačky a veteráni 35+

2000 - na Majstrovstvách Bratislavského regiónu (MBR) štartujú tri družstvá, a to: muži "A", muži "B", dorastenci; okrem toho niekoľko mládežníkov hosťuje v družstvách iných klubov; do nášho klubu prestúpil Bratislavčan Radoslav Korbel, ktorý sa stal súčasťou týmu mužov "A"

        - tenisová prípravka pod vedením trénera Igora Čirku, ktorému pomáhal aj Peter Čirka, pokračovala v príprave; niektoré deti sa zúčastnili turnajov HTO (Hľadáme tenisových olympionikov) s veľmi dobrými výsledkami

        - víťazstvá na turnajoch STZ dosiahli týto hráči: B.Bogdalík, dvojica B.Bogdalík-R.Janko a Michal Gelinger v kategórii starší žiaci

        - na našich dvorcoch sa uskutočnil 1.ročník turnaja neregistrovaných amatérskych tenistov-Artemis Cup; víťazom sa stal Vlado Hrebeň

1999 - vybudovanie novej sprchy, WC a rekonštrukcia šatne (Ing.M.Húšek, J.Húšek, S.Húšek, R.Dobrovodský, B.Bogdalík)

        - klub odmietol ponuku od volejbalového oddielu na využívanie dolného volejbalového dvorca aj na tenis, čiže na prestavbu ich ihriska na univerzálny dvorec

        - na turnajoch STZ mužov vynikal B.Bogdalík (víťaz 2 turnajov) a pár B.Bogdalík-R.Janko; Prvá účasť niektorých Malačanov na rozvíjajúcich sa veteránskych turnajoch na Slovensku

1998 - novým predsedom klubu sa stal Ing. Ján Gelinger

        - komplexná rekonštrukcia povrchu dvorca č.1 vďaka úsiliu mnohých členov oddielu

        - oddiel už tradične usporiadal turnaj STZ kategórie "D" mužov; víťazom sa stal po výborných výkonoch B.Bogdalík, štvorhru vyhrala dvojica J.Gelinger - Juraj Kachút

1997 - všetky družstvá štartovali po prvýkrát v súťažiach riadených Bratislavským tenisovým zväzom,  čiže na Majstrovstvách Bratislavského regiónu

        - domácej turnajovej série ôsmych turnajov sa zúčastnilo až 25 hráčov; víťazom B.Bogdalík

1996 - v novom celoštátnom rebríčku v kategórii muži-dvojhra najlepšie J.Gelinger na 97.mieste; v mužskej štvorhre J.Gelinger a P.Veruzáb na 110.mieste

        - suverénnym víťazom domáceho Malackého tenisového okruhu tvoreného zo 6 turnajov + turnaja Masters sa stal Boris Bogdalík

1995 - po druhýkrát sa hrali v kategórii dospelých samostatné súťaže mužov a žien

        - družstvo mužov "A" postúpilo z krajského preboru II. do vyššej súťaže

        - oddiel usporiadal dva turnaje STZ v kategórii mužov

        - hráč Rastislav Janko sa vo dvojhre mužov stal majstrom okresu BA-vidiek, keď vo finále porazil J.Gelingera; Pár R.Janko-Igor Konvalina sa stal majstrom okresu vo štvorhre, keď vo finále porazili dvojicu J.Gelinger-P.Veruzáb

1993 - pod vedením trénerov L.Petrivalského, J.Sabola a I.Čirku sa v posledných rokoch skvalitnil tréningový proces a súťaží sa každoročne zúčastňovali družstvá dospelých a starších žiakov; oddiel taktiež pravidelne usporiadúval turnaje v kategóriách muži, ženy a starší žiaci

         - Ján Sabol vystriedal vo funkcii predsedu oddielu Laca Petrivalského; ostatní členovia výboru boli: Pavol Pazdera, Jozef Konvalina, Dušan Bogdalík, Ivan Beňa, Igor Čirka, Lubomír Klíma

1992 - "A" družstvo mužov postúpilo do krajskej súťaže

        - zo žiakov dosahovali najlepšie výsledky R.Janko, D.Čirková, L.Klímová

        - na turnajoch mužov sa darilo J.Gelingerovi a P.Veruzábovi

1991 - súťaž družstiev hrali dve družstvá dospelých, družstvo starších žiakov postúpilo do krajskej súťaže

        - na turnajoch sa z mužov najviac darilo J.Gelingerovi, z dievčat D.Čirkovej a L.Klímovej

1990 - na turnajoch mužov dosahoval najlepšie výsledky Ján Sabol, v štvorhre sa darilo tomu istému hráčovi spolu s Jánom Gelingerom

        - dobré výsledky na turnajoch dosahovali tiež starší žiaci a žiačky

1989 - v krajskej súťaži obsadili družstvá dospelých a starších žiakov tretie miesta

        - na turnajoch jednotlivcov dospelých vynikal z našich hráčov Peter Veruzáb

1988 - družstvo dospelých postúpilo do krajskej súťaže, zostava: L.Petrivalský, P.Pazdera, P.Veruzáb, J.Sabol, J.Gelinger, S.Kuhtreiberová, M.Zetková

        - taktiež postúpilo aj družstvo starších žiakov, v zostave: B.Bogdalík, P.Čirka, I.Konvalina, D.Vaškor, M.Petrivalská, A.Gajdárová

        - Boris Bogdalík, tak ako aj v predchádzajúcom roku, vyhral majstrovstvá okresu starších žiakov

1987 - zmiešané družstvá dospelých a starších žiakov si v porovnaní s minulým rokom polepšili a obsadili v medziokresnej súťaži zhodne druhé miesta

1985 - v medziokresnej súťaži zmiešaných družstiev štartujú družstvá dospelých a starších žiakov (pod vedením P.Pazderu a L.Petrivalského)

1984 - vybudovanie odrazovej steny a plochy pre tréningové účely

        - tréningy žiakov vedie usilovne Ladislav Petrivalský

        - ďalší aktívni členovia oddielu: Jozef Konvalina, Pavol Pazdera, Ján Sabol

        - pomoc v príprave dvorcov poskytol aj správca futbalového oddielu Ladislav Čas

        - 1.ročník turnaja SNP mužov

        - od tohto roku oddiel poriada každoročne turnaje vo viacerých vekových kategóriách

1983 - predsedom oddielu sa stal Ladislav Petrivalský

        - venovanie väčšej pozornosti mládežníckym družstvám a tréningovým procesom

1979 - reorganizácia súťaží v tenise a vytvorenie medziokresnej súťaže zmiešaných družstiev

        - umiestnenie družstva na 2.mieste, a to aj v nasledujúcich troch rokoch

1975 - postup do vyššej súťaže

        - najlepší hráči družstva: Ing.J.Mojžiš, R.Kapsová ml., J.Petrivalská, Ing.M.Trnčík, L.Petrivalský, D.Tesák, Matúšek

        - boli nadviazané styky s tenisovým oddielom v Břeclave, uskutočňovali sa pravidelne priateľské zápasy

1974 - 3.miesto v súťaži družstiev

1973 - predseda: Ing. M.Trnčík

        - výbor: F.Konečný, J.Mojžiš, L.Petrivalský, D.Jankovičová

        - zvýšenie činnosti a aktivity tenisového oddielu; zapojenie detí do tenisu (tréner Ing.Trnčík)

        - 1.ročník turnaja "O putovný pohár Záhoria v tenise"

1972 - obnovenie športovo-súťažnej činnosti (mestská súťaž zmiešaných družstiev Bratislava-mesto); počet členov oddielu: 47

1970 - dokončenie úpravy hracej plochy, oplotenia a realizovanie údržbárskych prác členmi oddielu; postupné doplnenie zariadenia tenisového areálu

        - záujem mládeže o tenis

1969 - obnovenie činnosti tenisového oddielu pri TJ Lokomotíva Malacky; predseda oddielu: František Konečný

1960 - reštaurácia tenisových ihrísk (1961-1963) najmä Gustom Smolinským a Zdenom Blažíčkom, navozenie prvej antuky

        - hralo sa viac-menej rekreačne, postupne sa zvyšoval záujem

1950 - zrušenie tenisových ihrísk (umiestnenie vojenského útvaru do Zámockého parku, celkové neuznávanie tenisu), v 50.rokoch využívanie plochy ihrísk ako klzisko

1946 - rekonštrukcia ihrísk a obnovenie športovej činnosti

1940 - počas 2.svetovej vojny sa v tenise pokračovalo len čiastočne. Ihriská boli vojnou dosť poškodené

1930 - vybudovanie škvárových tenisových ihrísk pri futbalovom ihrisku v Zámockom parku

        - v 30.rokoch rozvoj tenisu v Malackách, účasť na majstrovských súťažiach; muži: F.Konečný, E.Dick, A.Bollardt, J.Kotiers, R.Eisner, Ing.Rabas, Ing.Stark, S.Pobežal; ženy: Hirschfeldová, Krutylová

        - správca a hospodár: Štefan Janík

 

 

M.Š.

zdroj - publikácie TJ (60,70 a 80 rokov organizovanej telovýchovy v Malackách)