RSS

2 percentá

TJ Strojár Malacky, najväčšia športová organizácia v našom okrese, Vám ďakuje za minuloročnú priazeň a podporu a obracia sa na vás opäť so žiadosťou pri získavaní 2% z daní z príjmov na činnosť volejbalového oddielu. Našimi prioritami je výchova mládeže a reprezentácia mesta na celoslovenskej úrovni. Len vy rozhodnete, komu pomôžete. Buďte súčasťou našich úspechov! 

Údaje potrebné na poukázanie:
Obchodné meno alebo názov: Telovýchovná jednota Strojár Malacky
Sídlo: Malacky 901 01, Sasinkova 73
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17642639

V prípade záujmu venovať svoje 2 percentá konkrétne na podporu volejbalu v Malackách ma neváhajte kontaktovať!!!

Ing. Dušan Rusňák 
Predseda VO
dusan_rusnak@volleymalacky.sk
0907 793 399

 

 

Radi by sme Vás radi oboznámili s aktuálnymi zmenami potrebnými na skvalitnenie práce a prostredia pre vývoj Vašich detí v športe, v ktorom reprezentujú náš klub, seba a samozrejme aj vás - rodičov.

Výbor oddielu rozhodol o zmene spôsobu výberu a výšky oddielového príspevku. Výška príspevku bude závislá na množstve získaných 2% každého člena pre náš oddiel a to nasledovne:
15€ základný mesačný poplatok
10€ mesačný poplatok pri získaných od 30€ do 50€ na 2%
 
5€ mesačný poplatok pri získaných od 50€ do 100€ na 2%
0€ mesačný poplatok pri získaných nad 100€ na 2%
Oddielový príspevok sa platí len za 10 mesiacov v roku.

Systém je motivačný a mal by zabezpečiť väčšiu aktivitu pri hľadaní darcov 2%, z ktorých peniaze budú využívané na fungovanie klubu v súťažiach a zabezpečenie kvalitnejších tréningových podmienok.